Boetes in het verkeer

netpolis.nl

Onze maatschappij zit vol met wetten en regels die kunnen worden gehandhaafd van hogerhand af. Zo is het openbaar ministerie bevoegd om op het gebied van strafrecht een vervolging in te stellen bij verdenking van een strafbaar feit. In het burgerlijk recht beslist een rechter over burgerrechtelijke geschillen, denk bijvoorbeeld aan een burenruzie, wanprestatie en dergelijke zaken. Zo bestaan er in het verkeersrecht ook een aantal wetten en regels waar de deelnemers aan het verkeer zich moeten houden. Veel van die regels staan bijvoorbeeld in de wegenverkeerswet en wie de regels overtreedt kan rekenen op een sanctie en/of boete. Op die manier kan de orde enigszins gereguleerd worden en is het geen wilde westen op onze autosnelwegen in het land.

Snelheidsboetes

Een van de meest bekende boetes in het verkeer is toch wel de welbekende boete die wordt opgelegd bij een snelheidsovertreding. Er geldt op onze snelwegen een maximumsnelheid en wie zich daar niet aan houdt kan rekenen op een boete. Bij een geringe snelheidsovertreding is dat meestal een geldboete van een bepaalde categorie, bij recidive of ernstigere snelheidsovertredingen bepaalt de Officier van Justitie de straf die wordt opgelegd. Bij snelheidsovertredingen van meer dan 50 kilometer per uur wordt het rijbewijs zelfs ingevorderd.

Boete voor onverzekerd rijden

Iedereen in Nederland die deelneemt aan het verkeer als bestuurder van een auto is verplicht om een autoverzekering af te sluiten. Internet wemelt van de sites die reclame maken om aldaar de goedkoopste autoverzekering af te sluiten. Dat is een goede business want ontzettend veel mensen sluiten een autoverzekering. Maar er zijn toch altijd weer mensen die rondrijden in een auto zonder een geldige autoverzekering. Uiteraard is dat verboden en er staat dan ook een forse boete op onverzekerd rijden. Daarnaast moet iemand de schade die hij of zij veroorzaakt bij een aanrijding volledig vergoeden als er is gereden in een auto die niet verzekerd is. Dat kan aardig in de papieren lopen.

Parkeerboetes

Veel mensen krijgen ook weleens in hun leven te maken met een zogenaamde parkeerboete. Vroeger kocht je bij de parkeerautomaat een kaartje die je dan vervolgens achter je voorruit moest plaatsen, tegenwoordig gaat alles op kenteken en is een kaartje niet meer nodig. In de grote steden wordt regelmatig gecontroleerd op fout parkeren dus kijk uit met fout parkeren. Voor je het weet heb je een vervelende boete te pakken. Zeker als je op een parkeerplaats gaat staan die bedoeld is voor bestuurders die invalide zijn, is de boete behoorlijk hoog. En eigenlijk is iedere verkeersboete uiteindelijk zonde van het geld.